top of page

Mike - 25 jaar lid

Proficiat aan Mike Peckelbeen met zijn 25 jaar lidmaatschap bij de Jumpers.

Naar traditie vieren we dit tijdens het jaarlijkse souper.


bottom of page